Solveig

Profil Solveig Løvhaug

Jeg bor i Halden i Norge.

I dag jobber jeg som NFT artist og lager NFT-token som 3D animasjon, bilder og videoer.

Jeg bruker X3DOM, HTML5, CSS3 og Javascript.

Jeg har erfaring med data siden 1982. Jeg har vært frilanser og ansatt i forskjellige firmaer.

Som NFT artist lager jeg NFT-tokens i 3D animasjon, bilder og vidoer.

Jeg kan sanse energifelt med hendene og med lyd.

Mitt motto: "Lek"

Hjemmesider

BedreSafari.no Mine hjemmesider

Kymri.no Mine NFT-samlinger

Bergyl.no Bergyl energifelt

Lydsafari.no Emner rundt sansing av energifelt

BedreData.no Hvordan lage 3D animasjon

Annet

NFT-tokens i Solsea

Youtube

LinkedIn

Instagram

Twitter / X


Mine hjemmesider